" پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

مرکزی برای تحقیق ، پژوهش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان ودبیران

" پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

مرکزی برای تحقیق ، پژوهش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان ودبیران

"  پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

این مرکز علمی – پژوهشی طبق اساسنامه ی وزارت آموزش وپرورش با کسب مجوزاستانی،در سال 95-94در خیابان حجاب،خیابان کلانتری مرکزی دیّربه مدیریت فرهنگی پر تلاش جناب آقای دکترمرتضی حامدی و همت مدیران آموزش وپرورش دیّرافتتاح گردیده است.وظیفه ی اصلی این مرکز،شناسایی و فراهم نمودن زمینه های رشد و هدایت استعدادهای فردی و گروهی دانش آموزان توأم باگسترش فرهنگ مطالعه،تحقیق وپژوهش می باشد.
علاوه برآن ، تلفیق دانش نظری با فعالیت های عملی-آزمایشگاهی از رسالت های آن است.

۹ مطلب با موضوع «برنامه جامع ماهانه آزمایشگاه» ثبت شده است

برنامه جامع آزمایشگاه آذرماه 95

دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۴۵ ب.ظ

برنامه جامع  آذر ماه  "  آزمایشگاه  پژوهش سرای ابن سینا دیّر"

 

 

تاریخ و روز

ساعت 2و1

ساعت 4و3

ساعت 6و5

95/9/1  دوشنبه

علوم نهم 1 ،  حدیث

فیزیک سوم تجربی ، حجاب

فیزیک سوم تجربی ، شاهد

95/9/2 سه شنبه

فیزیک سوم تجربی، حضرت مریم

آز.دهم تجربی ، امام خامنه ای

شیمی سوم تجربی ، حجاب

95/9/3 چهارشنبه

فیزیک سوم تجربی ، امام خامنه ای

آز.دهم ریاضی و تجربی، شاهد

شیمی سوم تجربی، شاهد

95/9/6   شنبه

علوم هفتم2 ، زینبیه

 

فیزیک سوم تجربی ، فاطمه زهرا

95/9/7  یکشنبه

فیزیک سوم ریاضی ،امام خامنه ای

 

شیمی سوم تجربی، امام خامنه ای

95/9/9سه شنبه

علوم پنجم ب  ، سوره

آز.دهم ریاضی، امام خامنه ای

فیزیک سوم ریاضی ، حجاب

95/9/13  شنبه

شیمی سوم تجربی، فاطمه زهرا

 

علوم هشتم2  ، حدیث

95/9/14یکشنبه

 

 

علوم هفتم1،  زینبیه

95/9/15دوشنبه

زیست سوم تجربی ، شاهد

زیست سوم تجربی ، فاطمه زهرا

شیمی سوم ریاضی،امام خامنه ای

95/9/16سه شنبه

 

آز.دهم ، حجاب

شیمی سوم تجربی ، الزهرا

95/9/17چهارشنبه

فیزیک سوم تجربی، الزهرا

آز.دهم ریاضی و تجربی، شاهد

علوم هشتم 1 ، زینبیه

95/9/20 شنبه

علوم پنجم 2 ، فروغ اندیشه

 

فیزیک سوم تجربی،حضرت مریم

95/9/21یکشنبه

علوم هفتم2 ، حدیث

 

 

95/9/22دوشنبه

علوم ششم الف ، سوره

علوم هفتم 1 ، حدیث

شیمی سوم تجربی،حضرت مریم

95/9/23سه شنبه

 

شیمی سوم ریاضی ، حجاب

علوم ششم 1 ، فروغ اندیشه

95/9/24 چهار شنبه

دهم تجربی 2، فاطمه زهرا

زیست سوم تجربی، امام خامنه ای

آز.دهم تجربی ، حضرت مریم

95/9/28یکشنبه

شیمی سوم تجربی ، حضرت زینب

 

 

95/9/29 دوشنبه

علوم هشتم 1 ،  حدیث

علوم چهارم ، مائده

علوم نهم2، زینبیه

95/9/30سه شنبه

علوم پنجم، مائده

علوم ششم ب ، سوره

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۷:۴۵
علیرضا بحرانی

برنامه جامع آزمایشگاه مهر و آبان

دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۱۶ ب.ظ
 

ساعت 11 20/12

ساعت 15/9 45/10

ساعت 9 - 30/7

روز - تاریخ

فیزیک سوم تجربی(حجاب)

شیمی سوم تجربی(حضرت مریم)

شیمی سوم تجربی(امام خامنه ای)

شنبه 1/8/ 95

فیزیک سوم ریاضی( حجاب)

شیمی سوم تجربی(فاطمه زهرا)

زیست سوم تجربی(الزهرا)

یکشنبه 2/8/ 95

فیزیک سوم تجربی(شاهد)

علوم نهم2(حدیث)

زیست سوم تجربی(شاهد)

دوشنبه3/8/ 95

دهم ریاضی(امام خامنه ای)

دهم تجربی(امام خامنه ای)

علوم ششم ب(سوره)

سه شنبه4/8/ 95

دهم تجربی(شاهد)

دهم تجربی1(فاطمه زهرا)

شیمی سوم تجربی(شاهد)

چهارشنبه5/8/ 95

شیمی سوم ریاضی (حجاب)

علوم ششم الف(سوره)

علوم نهم1(حدیث)

شنبه 8/8/ 95

زیست سوم تجربی(حضرت مریم)

فیزیک سوم تجربی(امام خامنه ای)

فیزیک سوم تجربی(حضرت مریم)

یکشنبه 9/8/ 95

علوم نهم1(زینبیه)

علوم چهارم(مائده)

علوم پنجم2(فروغ اندیشه)

دوشنبه 10/8/ 95

شیمی سوم تجربی(حجاب)

دهم(حجاب)

علوم پنجم الف(سوره)

سه شنبه11/8/ 95

زیست سوم تجربی(امام خامنه ای)

علوم پنجم ب (سوره)

زیست سوم تجربی(حجاب)

چهارشنبه12/8/ 95

فیزیک سوم تجربی(فاطمه زهرا)

علوم هفتم 1(معراج)

علوم هشتم(معراج)

شنبه 15/8/ 95

علوم هشتم 1( حدیث)

علوم نهم2 (زینبیه)

علوم ششم1(فروغ اندیشه)

یکشنبه 16/8/ 95

علوم ششم 2(فروغ اندیشه)

علوم پنجم 1(فروغ اندیشه)

    

دوشنبه 17/8/ 95

شیمی سوم تجربی(الزهرا)

علوم ششم (مائده)

علوم نهم2(معراج اندیشه)

سه شنبه 95/8/18

دهم تجربی(حضرت مریم)

علوم پنجم(مائده)

دهم تجربی2(فاطمه زهرا)

چهارشنبه 95/8/19

علوم هفتم2(معراج اندیشه)

شیمی سوم ریاضی(امام خامنه ای)

علوم هفتم2(زینبیه)

شنبه 95/8/22

زیست سوم تجربی(فاطمه زهرا)

 

فیزیک سوم ریاضی(امام خامنه ای)

یکشنبه 95/8/23

شیمی دهم ریاضی(شاهد)

علوم چهارم 1(فروغ اندیشه)

علوم چهارم2(فروغ اندیشه)

دوشنبه95/8/24

 

علوم نهم 1(معراج اندیشه)

فیزیک دهم ریاضی(شاهد)

سه شنبه 95/8/25

علوم هشتم 1(زینبیه)

علوم هفتم 1(زینبیه)

فیزیک سوم تجربی(الزهرا)

چهارشنبه 95/8/26

علوم هشتم 2(حدیث)

علوم هشتم 2(زینبیه)

 

شنبه 95/8/29۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۷:۱۶
علیرضا بحرانی

برنامه اردیبهشت ماه آزمایشگاه

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۸:۴۰ ق.ظ


برنامه جامع  اردیبهشت  ماه  "  آزمایشگاه  پژوهش سرای ابن سینا دیّر"دریافت برنامه اردیبهشت ماه به صورت فایل pdf
حجم: 348 کیلوبایت


تاریخ و روز

ساعت 2و1

ساعت 4و3

ساعت 6و5

2/1/ 95  چهارشنبه

علوم پنجم ، سوره

فیزیک سوم تجربی  ، الزهرا

زیست سوم تجربی ، الزهرا

95/2/4    شنبه

زیست  سوم تجربی2   حجاب

زیست سوم تجربی1    حجاب

شیمی دوم تجربی ، الزهرا

95/2/5 یکشنبه

فیزیک سوم تجربی2  حجاب

علوم ششم ، سوره

شیمی سوم تجربی  

فاطمه زهرا

2/6/ 95دوشنبه

فیزیک دوم  تجربی

فاطمه زهرا

علوم هشتم 1، زینبیه

فیزیک سوم تجربی ، شاهد

95/2/7سه شنبه

زیست سوم تجربی

فاطمه زهرا

شیمی دوم تجربی

امام خامنه ای  

علوم نهم ،  حدیث

95/2/8 چهارشنبه

علوم پنجم ، مائده

علوم نهم1 ،  عفاف

علوم نهم2 ،  عفاف

95/2/11  شنبه

شیمی دوم  تجربی

حضرت مریم

شیمی سوم ریاضی

امام خامنه ای

علوم نهم1 ، زینبیه

95/2/12 یکشنبه

شیمی سوم تجربی

حضرت زینب

زیست سوم تجربی

امام خامنه ای

شیمی سوم تجربی ، شاهد

95/2/13 دوشنبه

شیمی سوم ریاضی ، شاهد

علوم هشتم2، حدیث

علوم نهم ب ، انسیه

95/2/14سه شنبه

علوم ششم ، مائده

شیمی دوم تجربی

حضرت زینب

زیست دوم تجربی، شاهد

95/2/15چهارشنبه

علوم هشتم1 ، حدیث

فیزیک دوم تجربی ، شاهد

فیزیک دوم تجربی ، الزهرا

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۰۸:۴۰
علیرضا بحرانی

تاریخ و روز

ساعت 2و1

ساعت 4و3

ساعت 6و5

14 /95/1شنبه

فیزیک دوم ریاضی ،امام خامنه ای

فیزیک دوم تجربی  ، امام خامنه ای

علوم ششم ، بعثت

95/1/15یکشنبه

زیست  دوم تجربی ،امام خامنه ای

شیمی دوم ریاضی  ، امام خامنه ای

        شیمی سوم تجربی

            فاطمه زهرا

1/16/ 95دوشنبه

فیزیک دوم تجربی، حضرت زینب

فیزیک سوم تجربی ، حضرت زینب

علوم نهم الف  ، انسیه

1/17/ 95سه شنبه

علوم نهم 2 ، زینبیه

فیزیک سوم تجربی ، امام خامنه ای

شیمی دوم تجربی

فاطمه زهرا

1/18/ 95چهارشنبه

علوم هشتم 1 ، حدیث

فیزیک دوم تجربی ، شاهد  

فیزیک سوم ریاضی، شاهد

1/21/ 95شنبه

فیزیک سوم تجربی1 ، حجاب

فیزیک سوم تجربی ،  فاطمه زهرا

شیمی دوم تجربی ، الزهرا

 1/22/ 95یکشنبه

شیمی دوم تجربی، حجاب

فیزیک سوم ریاضی ، امام خامنه ای

شیمی سوم تجربی1 ، حجاب

 23 /1/ 95دوشنبه

فیزیک دوم تجربی، فاطمه زهرا

علوم ششم ، سوره

فیزیک سوم تجربی، شاهد

24/1/95سه شنبه

شیمی سوم تجربی2، حجاب

فیزیک دوم تجربی ، الزهرا

فیزیک سوم تجربی ، الزهرا

25 /1/ 95چهارشنبه

فیزیک دوم کامپیوتر ، دارالفنون

علوم نهم1 ، عفاف

زیست دوم تجربی ، شاهد

28 /1/ 95  شنبه

علوم پنجم ، مائده

علوم ششم ، مائده

علوم پنجم ، سوره

29 /1/ 95 یکشنبه

علوم هشتم2 ، زینبیه

علوم چهارم، مائده

شیمی سوم تجربی

امام خامنه ای

30 /1/ 95دوشنبه

علوم نهم2، عفاف

علوم هشتم2 ، حدیث

فیزیک دوم  تجربی، حجاب

31 /1/ 95سه شنبه

شیمی سوم تجربی ، الزهرا

علوم هفتم1 ، حدیث

علوم نهم ، حدیث


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۴ ، ۱۲:۰۷
علیرضا بحرانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۳۰
علیرضا بحرانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۲۹
علیرضا بحرانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۲۸
علیرضا بحرانی

برنامه جامع اسفند ماه آزمایشگاه

شنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۰۰ ب.ظ

برنامه جامع  اسفند  ماه  "  آزمایشگاه  پژوهش سرای ابن سینا دیّر"


تاریخ و روز

ساعت 2و1

ساعت 4و3

ساعت 6و5

94/12/1  شنبه

فیزیک دوم ریاضی

امام خامنه ای

فیزیک دوم تجربی 

امام خامنه ای

علوم ششم ، بعثت

94/12/2 یکشنبه

زیست  دوم تجربی

امام خامنه ای

علوم هفتم ب  ، انسیه

شیمی سوم تجربی1

حجاب

94/12/3 دوشنبه

فیزیک دوم تجربی، فاطمه زهرا

علوم نهم ب ، انسیه

علوم نهم الف  ، انسیه

94/12/4سه شنبه

شیمی سوم تجربی ، الزهرا

شیمی دوم تجربی

حضرت زینب

شیمی دوم تجربی

 فاطمه زهرا

94/12/5چهارشنبه

زیست دوم تجربی ، الزهرا

علوم چهارم ، مائده  

زیست سوم تجربی، الزهرا

94/12/8 شنبه

زیست سوم تجربی2 ،حجاب

فیزیک سوم تجربی2 ،  حجاب

فیزیک سوم ریاضی

امام خامنه ای

94/12/9یکشنبه

فیزیک سوم تجربی

امام خامنه ای

با هماهنگی

شیمی سوم ریاضی ، شاهد

94/12/10دوشنبه

مسابقه آزمایشگاهی پایه های هفتم متوسطه اول شهرستان دیّر

94/12/11سه شنبه

مسابقه آزمایشگاهی پایه های هشتم متوسطه اول شهرستان دیّر

94/12/12چهارشنبه

علوم هشتم 1 ، حدیث

فیزیک دوم تجربی ، شاهد

فیزیک سوم تجربی ، شاهد

94/12/15 شنبه

شیمی سوم تجربی ، جوادالائمه

فیزیک سوم تجربی

فاطمه زهرا

شیمی دوم ریاضی

 امام خامنه ای

94/12/16 یکشنبه

علوم هشتم2 ، زینبیه

با هماهنگی

شیمی سوم تجربی

فاطمه زهرا

94/12/17دوشنبه

فیزیک دوم تجربی

حضرت مریم

علوم هشتم1 ، زینبیه

زیست سوم تجربی

 جواد الائمه

94/12/18سه شنبه

شیمی سوم تجربی ، حضرت زینب

زیست سوم تجربی ، شاهد

زیست دوم تجربی ، شاهد

94/12/19چهارشنبه

زیست سوم تجربی

امام خامنه ای

علوم نهم1 ، عفاف

فیزیک سوم ریاضی  شاهد

94/12/22 شنبه

علوم پنجم ، مائده

علوم ششم ، مائده

علوم نهم 1، زینبیه

94/12/24دوشنبه

علوم نهم2، عفاف

علوم هشتم2 ، حدیث

علوم هفتم1 ، عفاف

94/12/25سه شنبه

علوم نهم2، زینبیه

با هماهنگی

فیزیک دوم تجربی حجاب

94/12/26چهارشنبه

علوم هفتم2، عفاف

فیزیک سوم تجربی ، الزهرا

علوم نهم ، حدیث

مدیر پژوهش سرای ابن سینا دیّر

                                                                              مرتضی حامدی

 کلیک کنید: دریافت برنامه اسفندماه
عنوان: برنامه آزمایشگاه اسفند ماه 94
حجم: 351 کیلوبایت
توضیحات: برنامه اسفند ماه

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۰۰
علیرضا بحرانی

برنامه جامع ماهانه آزمایشگاه

يكشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹ ق.ظ


        

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۱۹
علیرضا بحرانی