" پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

مرکزی برای تحقیق ، پژوهش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان ودبیران

" پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

مرکزی برای تحقیق ، پژوهش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان ودبیران

"  پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

این مرکز علمی – پژوهشی طبق اساسنامه ی وزارت آموزش وپرورش با کسب مجوزاستانی،در سال 95-94در خیابان حجاب،خیابان کلانتری مرکزی دیّربه مدیریت فرهنگی پر تلاش جناب آقای دکترمرتضی حامدی و همت مدیران آموزش وپرورش دیّرافتتاح گردیده است.وظیفه ی اصلی این مرکز،شناسایی و فراهم نمودن زمینه های رشد و هدایت استعدادهای فردی و گروهی دانش آموزان توأم باگسترش فرهنگ مطالعه،تحقیق وپژوهش می باشد.
علاوه برآن ، تلفیق دانش نظری با فعالیت های عملی-آزمایشگاهی از رسالت های آن است.

۲ مطلب با موضوع «برنامه جامع ماهانه آزمایشگاه :: مهرو آبان» ثبت شده است

برنامه جامع آزمایشگاه مهر و آبان

دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۱۶ ب.ظ
 

ساعت 11 20/12

ساعت 15/9 45/10

ساعت 9 - 30/7

روز - تاریخ

فیزیک سوم تجربی(حجاب)

شیمی سوم تجربی(حضرت مریم)

شیمی سوم تجربی(امام خامنه ای)

شنبه 1/8/ 95

فیزیک سوم ریاضی( حجاب)

شیمی سوم تجربی(فاطمه زهرا)

زیست سوم تجربی(الزهرا)

یکشنبه 2/8/ 95

فیزیک سوم تجربی(شاهد)

علوم نهم2(حدیث)

زیست سوم تجربی(شاهد)

دوشنبه3/8/ 95

دهم ریاضی(امام خامنه ای)

دهم تجربی(امام خامنه ای)

علوم ششم ب(سوره)

سه شنبه4/8/ 95

دهم تجربی(شاهد)

دهم تجربی1(فاطمه زهرا)

شیمی سوم تجربی(شاهد)

چهارشنبه5/8/ 95

شیمی سوم ریاضی (حجاب)

علوم ششم الف(سوره)

علوم نهم1(حدیث)

شنبه 8/8/ 95

زیست سوم تجربی(حضرت مریم)

فیزیک سوم تجربی(امام خامنه ای)

فیزیک سوم تجربی(حضرت مریم)

یکشنبه 9/8/ 95

علوم نهم1(زینبیه)

علوم چهارم(مائده)

علوم پنجم2(فروغ اندیشه)

دوشنبه 10/8/ 95

شیمی سوم تجربی(حجاب)

دهم(حجاب)

علوم پنجم الف(سوره)

سه شنبه11/8/ 95

زیست سوم تجربی(امام خامنه ای)

علوم پنجم ب (سوره)

زیست سوم تجربی(حجاب)

چهارشنبه12/8/ 95

فیزیک سوم تجربی(فاطمه زهرا)

علوم هفتم 1(معراج)

علوم هشتم(معراج)

شنبه 15/8/ 95

علوم هشتم 1( حدیث)

علوم نهم2 (زینبیه)

علوم ششم1(فروغ اندیشه)

یکشنبه 16/8/ 95

علوم ششم 2(فروغ اندیشه)

علوم پنجم 1(فروغ اندیشه)

    

دوشنبه 17/8/ 95

شیمی سوم تجربی(الزهرا)

علوم ششم (مائده)

علوم نهم2(معراج اندیشه)

سه شنبه 95/8/18

دهم تجربی(حضرت مریم)

علوم پنجم(مائده)

دهم تجربی2(فاطمه زهرا)

چهارشنبه 95/8/19

علوم هفتم2(معراج اندیشه)

شیمی سوم ریاضی(امام خامنه ای)

علوم هفتم2(زینبیه)

شنبه 95/8/22

زیست سوم تجربی(فاطمه زهرا)

 

فیزیک سوم ریاضی(امام خامنه ای)

یکشنبه 95/8/23

شیمی دهم ریاضی(شاهد)

علوم چهارم 1(فروغ اندیشه)

علوم چهارم2(فروغ اندیشه)

دوشنبه95/8/24

 

علوم نهم 1(معراج اندیشه)

فیزیک دهم ریاضی(شاهد)

سه شنبه 95/8/25

علوم هشتم 1(زینبیه)

علوم هفتم 1(زینبیه)

فیزیک سوم تجربی(الزهرا)

چهارشنبه 95/8/26

علوم هشتم 2(حدیث)

علوم هشتم 2(زینبیه)

 

شنبه 95/8/29۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۷:۱۶
علیرضا بحرانی

برنامه جامع ماهانه آزمایشگاه

يكشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۱:۱۹ ق.ظ


        

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۴ ، ۱۱:۱۹
علیرضا بحرانی