" پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

مرکزی برای تحقیق ، پژوهش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان ودبیران

" پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

مرکزی برای تحقیق ، پژوهش و ارتقای سطح علمی دانش آموزان ودبیران

"  پژوهش سرای ابن سینا دیّر "

این مرکز علمی – پژوهشی طبق اساسنامه ی وزارت آموزش وپرورش با کسب مجوزاستانی،در سال 95-94در خیابان حجاب،خیابان کلانتری مرکزی دیّربه مدیریت فرهنگی پر تلاش جناب آقای دکترمرتضی حامدی و همت مدیران آموزش وپرورش دیّرافتتاح گردیده است.وظیفه ی اصلی این مرکز،شناسایی و فراهم نمودن زمینه های رشد و هدایت استعدادهای فردی و گروهی دانش آموزان توأم باگسترش فرهنگ مطالعه،تحقیق وپژوهش می باشد.
علاوه برآن ، تلفیق دانش نظری با فعالیت های عملی-آزمایشگاهی از رسالت های آن است.

۲ مطلب با موضوع «برنامه جامع ماهانه آزمایشگاه :: آذر» ثبت شده است

برنامه جامع آزمایشگاه آذرماه 95

دوشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۵، ۰۵:۴۵ ب.ظ

برنامه جامع  آذر ماه  "  آزمایشگاه  پژوهش سرای ابن سینا دیّر"

 

 

تاریخ و روز

ساعت 2و1

ساعت 4و3

ساعت 6و5

95/9/1  دوشنبه

علوم نهم 1 ،  حدیث

فیزیک سوم تجربی ، حجاب

فیزیک سوم تجربی ، شاهد

95/9/2 سه شنبه

فیزیک سوم تجربی، حضرت مریم

آز.دهم تجربی ، امام خامنه ای

شیمی سوم تجربی ، حجاب

95/9/3 چهارشنبه

فیزیک سوم تجربی ، امام خامنه ای

آز.دهم ریاضی و تجربی، شاهد

شیمی سوم تجربی، شاهد

95/9/6   شنبه

علوم هفتم2 ، زینبیه

 

فیزیک سوم تجربی ، فاطمه زهرا

95/9/7  یکشنبه

فیزیک سوم ریاضی ،امام خامنه ای

 

شیمی سوم تجربی، امام خامنه ای

95/9/9سه شنبه

علوم پنجم ب  ، سوره

آز.دهم ریاضی، امام خامنه ای

فیزیک سوم ریاضی ، حجاب

95/9/13  شنبه

شیمی سوم تجربی، فاطمه زهرا

 

علوم هشتم2  ، حدیث

95/9/14یکشنبه

 

 

علوم هفتم1،  زینبیه

95/9/15دوشنبه

زیست سوم تجربی ، شاهد

زیست سوم تجربی ، فاطمه زهرا

شیمی سوم ریاضی،امام خامنه ای

95/9/16سه شنبه

 

آز.دهم ، حجاب

شیمی سوم تجربی ، الزهرا

95/9/17چهارشنبه

فیزیک سوم تجربی، الزهرا

آز.دهم ریاضی و تجربی، شاهد

علوم هشتم 1 ، زینبیه

95/9/20 شنبه

علوم پنجم 2 ، فروغ اندیشه

 

فیزیک سوم تجربی،حضرت مریم

95/9/21یکشنبه

علوم هفتم2 ، حدیث

 

 

95/9/22دوشنبه

علوم ششم الف ، سوره

علوم هفتم 1 ، حدیث

شیمی سوم تجربی،حضرت مریم

95/9/23سه شنبه

 

شیمی سوم ریاضی ، حجاب

علوم ششم 1 ، فروغ اندیشه

95/9/24 چهار شنبه

دهم تجربی 2، فاطمه زهرا

زیست سوم تجربی، امام خامنه ای

آز.دهم تجربی ، حضرت مریم

95/9/28یکشنبه

شیمی سوم تجربی ، حضرت زینب

 

 

95/9/29 دوشنبه

علوم هشتم 1 ،  حدیث

علوم چهارم ، مائده

علوم نهم2، زینبیه

95/9/30سه شنبه

علوم پنجم، مائده

علوم ششم ب ، سوره

 

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۵ ، ۱۷:۴۵
علیرضا بحرانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ اسفند ۹۴ ، ۰۹:۲۸
علیرضا بحرانی